Полезная информация

Яку податкову декларацію з плати за землю (в частині земельного податку) та у які строки повинна подати юридична особа у разі переходу протягом року з загальної системи на спрощену системи оподаткування або відмови від спрощеної системи оподаткування?

Згідно з ст. 269 та ст. 270 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі, а об’єктами оподаткування – земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні та земельні частки (паї), які перебувають у власності.

Пунктом 286.2 ст. 286 ПКУ визначено, що платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 ПКУ, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій.

Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов’язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним (п. 286.3 ст. 286 ПКУ).

Форма Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) затверджена наказом Міністерства фінансів України від 16.06.2015 № 560. Особливості справляння податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розд. XIV ПКУ (п. 269.2 ст. 269 ПКУ).

Платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на майно (в частині земельного податку), крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються платниками єдиного податку першої – третьої груп для провадження господарської діяльності (п.п. 4 п. 297.1 ст. 297 ПКУ).

Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, або відмови від спрощеної системи оподаткування здійснюється відповідно до ст. 298 ПКУ.

Суб’єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів відповідно до норм ПКУ, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу (п.п. 298.1.4 п. 298.1 ст. 298 ПКУ). < p style="text-align: justify;">Платники єдиного податку можуть самостійно відмовитися від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ, з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів (п.п. 298.2.2 п. 298.2 ст. 298 ПКУ).

Враховуючи вищенаведене, якщо юридична особа, яка в установлені строки подала річну податкову декларацію з плати за землю, приймає рішення про перехід у поточному році з загальної системи на спрощену систему оподаткування, то така особа повинна подати відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним, уточнюючу податкову декларацію на зменшення податкового зобов’язання із земельного податку починаючи з місяця переходу на спрощену систему оподаткування.

Якщо юридична особа – платник єдиного податку протягом року відмовляється від спрощеної системи оподаткування, то така особа зобов’язана сплачувати земельний податок з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, та подати протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним, звітну податкову декларацію з плати за землю (на поточний рік або щомісяця) відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки.

 

По материалам сайта Категорія 112.05 "ЗІР"

Поделиться в соцсетях:

Налоговая консультация: последствия получения и процесс обжалования
10-25-2018 Просмотров: 261
Налоговые консультации согласно пп. 14.1.172 ст.14 Налогового кодекса Украины бывают двух видов: индивидуальные и обобщающие.
Теперь зарегистрировать налоговые накладные можно будет только в будние дни, с 8:00 до 20:00
03-27-2018 Просмотров: 428
Кабмин постановлением № 204 от 21.02.2018 г. внес изменения в Порядок ведения Единого реестра налоговых накладных. Постановление вступило в силу 24 марта 2018, в связи с опубликованием в ...
Нужно ли подавать отчетность по НДС, если не осуществлялась хозяйственная деятельность?
02-20-2018 Просмотров: 368
Согласно п. 202.1 ст. 202 Налогового кодекса отчетным периодом для плательщиков НДС является один календарный месяц, а в случаях, особо определенных этим Кодексом, - календарный квартал.
28 важных документов, которые вступили в силу с 1 января 2018
01-02-2018 Просмотров: 593
Госбюджет-2018, изменения в Закон о бухучете, Налогового и Бюджетного кодекса, новое НП(С)БУ в государственном секторе, совершенствование механизма финансового обеспечения обращения с радиоактивными ...